فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

ای دریغ از ما که بی باور شدیم

 • ۱۰۱۶
 
ای دریغ از ما که بی باور شدیم
آنقدر ماندیم تا کافر شدیم
غنچه ها گل داده و پرپر شدند
وای ما کز ریشگی بی بر شدیم
نام باران سبزه زاران کرده شان
ما فقط از اشک حسرت تر شدیم
از در و دیوار حکمت می وزید
چشم دل بستیم و  کور و کر شدیم
جان شدند از شوق  جانان جملگی
ما زجان بگذشتگان پیکر شدیم
سنگهای کوچه هم گوهر شدند
ما طلا بودیم و خاکستر شدیم
بس که خود رایی به جان هامان نشست
عاقبت بی راه و بی رهبر شدیم
مصلحت هامان چنان شد پرسکوت
تا که همکار ستم گستر شدیم
از قلم هامان صدایی برنخاست
تا  که آخر هیمه ی اخگر شدیم
بی غزل آنقدر ماندیم ای شمین
 تا که بی دلدار و بی دلبر شدیم
 

فرامرز میرشکار1378

دراین سکوت

 • ۱۱۴۱

ای غایب از نگاه که نادیده ام تورا

"هم دیده، هم ندیده، پسندیده‌ام تو را"

پادشاه سرزمین بی قراری

 • ۱۱۶۸

باغ غم کز خودنهادی یادگاری

می کنم هردم بیادت آبیاری

عید باتست...

 • ۱۱۷۵

ای که سرمنشاء روییدن گلهایی تو...

عید باتست همان لحظه که می آیی تو...

چیزی عوض نگشته

 • ۱۱۳۴

 

چیزی عوض نگشته در این داستان هنوز

یوسف ،همان هنوز ، زلیخا همان هنوز

شیرینی این عشق

 • ۹۶۶

می گفت کسی که  پِیِ فرزانه شدن بود

درعقل هم اندیشه ی دیوانه شدن بود

یک گوشه از زندگی

 • ۱۳۱۴

یک گوشه از زندگی ات گاهی عوض کن ...بفهمی

یک عمر رفتی از آن راه ...راهی عوض کن ...بفهمی

برای شهیدمسعودخواجه

 • ۱۱۷۱

مسعود من برای خدا یک دهن بخند

لبخند تازه کن به میان سخن بخند

پــر زمـزمـه از خـداست قـرآن

 • ۱۲۶۳

پــر زمـزمـه از خـداست قـرآن

 مـوسیـقـی روح مـاست قـرآن

پنج

 • ۱۱۶۲

"پنج" عشق ومهرواول وآغازاست

"هفتاد وهفت"    معنی  پرواز       است

جان منی..

 • ۱۲۱۶

جان منی چه غصه که دربرنبینمت

تاج منی چه شکوه که برسرنبینمت

راز کلیدگمشده

 • ۱۲۹۳

راز کلیدگمشده،گم شده ،خودندانمش

صفحه ی آتش زده رامن به چه سان بخوانمش؟

شعشعه ی خدا

 • ۱۶۳۹

شعشعه ی خدانبود اگرنبودفاطمه

جلوه ی کبریا نبوداگرنبودفاطمه

فرداکه فاطمه

 • ۱۴۲۵

ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟

امشب دراین مصیبت عظمی چه می کنی؟

غرق امید وغرق بیم

 • ۱۲۳۰

غرق امید وبیم ...دلم

روبه سوی تومستقیم...دلم

خواب نصف جهان

 • ۱۲۵۸

وسعت آسمان به هم خورده است

خواب نصف جهان به هم خورده است