آیاممکن است زن دوقلب داشته باشد؟؟ :: فرامرز میرشکار مبارکه

فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده،شاعر،مدرس تفسیرقرآن کریم،کارشناس ارشدمدیریت اموزشی

فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده،شاعر،مدرس تفسیرقرآن کریم،کارشناس ارشدمدیریت اموزشی

درجلسه ای که عده زیادی ازدانشجو‌یان شرکت داشتند استادازفصاحت وبلاغت ودقت قرآن سخن میگفت که اگرکلمه ای درآن جابجاشودکل معنی عوض میشودومثلها میزد.


دانشجویی ملحد پاشدوگفت من این راقبول ندارم.ودرقرآن آیاتی است که سست وبی پایه اند.به این دلیل مثلا این آیه. (( ﻣَّﺎ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﺮَﺟُﻞٍ ﻣِّﻦ ﻗَﻠْﺒَﻴْﻦِﻓِﻲﺟَﻮْﻓِﻪِ )) . خداونددردرون هیچ مردی دوتا قلب قرارنداده.چراگفته مردونگفت درون هیچ بشری..وتمام مردم بجزیک قلب ندارند.چه مرد باشندوچه زن..


دراین لحظه سکوتی سنگین درسالن حکمفرما شد.وچشمها متوجه استادشدوهمه منتظر جوابی قانع کننده.

سخن دانشجو تا اینجا درست به نظرمیرسید چه مرد و چه زن یک قلب دارند چرا قرآن فقط اشاره به مرد کرده.؟؟


پاسخ رابشنوید وبه اعجازودقت قران پی ببرید.که بدون دقت وتفکرعمیق محال است به آن برسید. استادگفت:

بله مردازمحالات است دوتا قلب درون سینه داشته باشد ولی زن وقتی حامله شد براستی دوقلب درون سینه اش دارد قلب خودش وقلب طفلی که حامله است.!

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال مطلب-نظر-سئوال

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
->