فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

باغ جناس

  • ۱۲۶۵

هرکه اهل نگاه است اهل گناه است.

هرکه عمل ندارد امل ندارد.

هرکه غرق لذت است غرق ذلت است.

هرکه روز دارد روزی دارد.

هرکه آه ندارد در او راه ندارد.

هرکه او را باور ندارد یاور ندارد.

هرکه علم ندارد حلم ندارد.

هرکه حلم ندارد علم ندارد.

هرکه حرکت ندارد برکت ندارد.

هرکه شور ندارد شعور ندارد.

هرکه غصه ندارد قصه ندارد.

هرکه وجود دارد حسود دارد

هرکه ایمان ندارد ایمن ندارد.

هرکه دروغ نمی گوید دریغ نمی گوید.

هرکه بیزار ندارد بازار ندارد.

هرکه جود ندارد وجود ندارد.

هرکه وجد ندارد مجد ندارد.

هرکه مجد ندارد وجد ندارد.

هرکه آه ندارد سپاه ندارد.

هرکه داغ دارد باغ دارد.

هرکه فکر دارد ذکر دارد.

هرکه ذکر دارد فکر دارد.

هرکه عُرضه دارد عَرضه دارد.

هرکه خدای ندارد نغمه ای که گوید به خودآی ندارد.

هرکه موج ندارد اوج ندارد.

هرکه هستی دارد مستی دارد.

هرکه طاووسش می چرد ناموسش می پرد.

هرکه ابوذر است ابوزر نیست.

هرکه دیوار دارد دیدار ندارد.

هرکه دیو دارد دید ندارد.

هرکه ا ضداد ندارد ایجاد ندارد.

هرکه باری ندارد یاری ندارد.

هرکه قهر ندارد مهر ندارد.

هرکه حزم ندارد عزم ندارد.

هرکه از خودی عیادت نمی کند خدا را عبادت نمی کند.

هرکه به یک نان نسازد خود را به دونان ببازد..

هرکه خلوت ندارد جلوت ندارد.

هرکه احترام مادر ندارد به سوی ما در ندارد

هرکه فاخر است فاجر است.

هرکه دل دارد دل دل دارد.

هرکه عبدالهو نیست عبدالهواست.

هرکه نور خواست از نار برخواست.

هرکه دنبال شهد است دنبال شهادت است.

هرکه انس ندارد نام انسان از چه رو بر خود می نهد؟؟؟

هرکه زبانش زیاد می چرخد زیانش زیاد می چرخد.

هرکه جنون ندارد جنان ندارد.

هرکه بی مال نیست بی ملال نیست.

هرکه در کوچکی شورش نکند در بزرگی کرنش نکند.

هرکه در کودکی شیطنت نکند در بزرگی شیطان را به زمین نمی زند.

هرکه تاریخ نمی داند در جغرافیا گم می شود.

هرکه فقیر او نیست به گدایی می افتد.

هر عضوی که گناه ندارد بر ضد خود گواه ندارد.

هرکه زبان را نگه ندارد زبون می شود.

هرکه حال گریه ندارد حالش گریه دارد.

هرکه درون را بسازد برون را نبازد.

هرکه چشم عبرت ندارد چشمه غیرت ندارد .

هرکه بی خیال غیر اوست دمادم پر از خیال اوست .

هرکه حسود ندارد وجود ندارد.

هرکه فوق دیگران شد باید وقف دیگران شود.

هرکه حیا ندارد حیات ندارد.

هرکه به دنبال پُست است پَست است.

هرکه به دنبال پُست است به دنبال پوست است.

هرکه سلام ندارد از سین تا لام را ندارد.

هرکه غم دارد کم دارد.

هرکه به دنبال لذاّت است بی ذات است.

هرکه کوکو ندارد هو هو ندارد.

هرکه اهل مدارا نیست هرگز قابل مداوا نیست.

هرکه شرمنده نیست بنده نیست .

هرکه از کُل ببرد و به تو روی آرد توکل دارد.

هرکه را شب خیز کردند لبریز کردند.

هرکه را بی نام کردند بینا کردند.

هرکه به عادت می کند عبادت نمی کند.

هرکه یادم نیست آدم نیست.

هرکه با این همه نور و نعمت شکور نیست شب کور است.

هرکه خادم نیست آدم نیست.

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.