آنچه می پرد  که عشق نیست ...

 

عاشقی همیشه عاشقیست...

 

***

پر زد دلم رسید به صحرای کربلا

ای کاش این پرنده از آغاز پر نداشت

***