فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

قرآن کریم "الله محور " است

 • ۱۰۵۶

قرآن کریم "الله محور " است .همه چیز در قرآن به معرفت خداوند وشناخت محبوب های او  برای نزدیکی به آن محبوب ها وهشدار به مبغوض های الهی دور می زند. قرآن کتاب رسیدن به خداست ولاغیر... هرکه به خدا رسیدبه همه چیز رسیده است وهرکس به اونرسیدبه هیچ چیزنرسیده است.قرآن ، کتاب تکیه بر خداوند وبریدن از غیراوست. کارمفسر قرآن کریم تبیین این الله محوری در شئونات زندگی مخاطب است به گونه ای که جز خدا نبیندوجزخدا، نیت نکند وجزبرای خدا کاری نکند ...                                                                 فرامرزمیرشکار-20تیر95

تربیت چه چیزنیست؟

 • ۱۲۸۲

تربیت هرچه باشد قطعاً دوچیز نیست:

یک: با خشونت همراه نیست.

شمااگر به رافت وقاطعیت آراسته باشید هیچگاه نیازی به اعمال خشونت و زور ندارید.

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: لا ادبَ معَ الغَضًب...هیچگاه نمی توان با خشم کسی را ادب کرد...

دو :تعطیل بردارنیست.

پسر لقمان به پدرش گفت: پدرجان هرچه می گویی دل باز هم قفل است وچیزی در آن نمی رود.

لقمان گفت: آن قدر می گویم که قفل دلت بشکند...این یعنی: تربیت تعطیل بردار نیست...

فرامرزمیرشکار/نشست تفسیری دارالقرآن الکریم صدر-95/3/12


هدف ، آوردن روح آینده درزمان حال است

 • ۱۰۸۵

آیاهیچکس می تواند درفرداهم کارکند؟

 جواب درابتدا  منفی است ،انسان هیچ زمانی به غیراز اکنون ندارد اما افرادی هستند که در فردا هم کارمی کنند آنها کسانی هستندکه هدف وبرنامه ریزی دارند ، هدف ، آوردن روح آینده درزمان حال است وبرنامه ریزی ، حرکت در آینده... مردمی که هدف وبرنامه ریزی ندارند مردگان آینده هستند...

فرامرزمیرشکار


زمان چیست؟

 • ۱۱۴۹

زمان لحظه ایست که چیزی می آغازدیابه نهایت می رسد...

اقتصادیعنی فرهنگ نمودیافته

 • ۱۱۴۳

اقتصادیک چیزتقلیدی واقتباسی نیست

اقتصادیعنی فرهنگ نمودیافته

یعنی تبدیل سرمایه های فرهنگی به سرمایه های مادی معنوی

کارفرهنگی

 • ۱۰۳۵

فرامرزمیرشکارمبارکه:

کارفرهنگی یعنی به جای لعنت به تاریکی یک شمع روشن کنید.

ابدیت،خطی بی نهایت

 • ۱۱۲۱

وقتی در فراروی انسان چیزی به نام ابدیت وخط بی نهایت زندگی وجود دارد،

زندگی دنیوی او دربرابر ابدیت حتی نقطه ای نیز محسوب نمی گردد

اما شگفت آنست که همین نقطه، 

جهت خط بی نهایت به سوی خوشبختی ابدی یا بدبختی ابدی را تعیین می کند.

درهرثانیه زندگی دنیوی ،ابدیتی بی نهایت تعبیه کرده اند...

کارفرهنگی یعنی چه؟

 • ۱۱۳۳

کارفرهنگی یعنی هزاران گام کوچک

حقیقت و واقعیت

 • ۱۱۷۷

یک چیزی هست به نام حقیقت ویک چیزی به نام واقعیت...

واقعیت هایی که حقیقت نباشد نابودشدنی هست وآنچه فقط می ماندحقیقت است

پس به جای نگاه به واقعیت ها بر روی حقیقت تمرکزکنید...

بالندگی

 • ۱۱۰۰

اگر از بالندگی دیگران شادمان می شوی خود به بالندگی دست یافته ای....

ریای مخلصانه

 • ۱۰۶۶

 ریا اگربرای خدا انجام شود نام دیگراخلاص است...چرا دیگران از کارهای ما درس نگیرند؟آنچه مهم است آنست که ما در درون خودمان بدانیم که خوشایند وناخوشایندی دیگران مهم نیست .مهم ، رضای حضرت اوست...


ارتباطات غیرمحاسباتی

 • ۱۲۱۳

فرامرزمیرشکارمبارکه:

               هرچه کم هزینه ترباشیدو از پول استفاده کمتری بکنید ارتباطات اجتماعی شما کمترمحاسباتی خواهدشد...

بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد

 • ۸۸۹
بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد

بالاتراز توجه به هدف هم وجود دارد وآن توجه به پیامدهای هدف  است... فرامرزمیرشکار

 

 

 

 

مخالف دیدگاه های من ،معلم وراهنمای من است

 • ۱۰۸۷

فرامرزمیرشکارمبارکه:

مخالف دیدگاه های  من ،معلم وراهنمای من است...اگر درست گفت، اندیشه ی خودرا اصلاح می کنم واگرغلط گفت راه دفاع از اندیشه ی خودرامی یابم...

گر می خواهی خاصیت شب قدر را درهمه ی سال همراه خود داشته باشی...

 • ۱۰۹۷

 •  فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • اگر می خواهی خاصیت شب قدر را درهمه ی سال همراه خود داشته باشی سوره ی قدر را در رکعت اول تمام نمازهای واحب خودبخوان ..                                                                                                     

تغییرسرنوشت

 • ۱۱۹۰
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:از خاصیتهای تسبیح حضرت زهر ا س ،بداء وتغییر سرنوشت است پس آن رابه  فرزندانتان بیاموزید تا قبل از خواب بگویند که کودک ونوجوانی که با این تسبیح  به خواب برود خوشبختی وسعادت را درناصیه اش خواهند نوشت....

این تویی...

 • ۱۱۸۷
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • هیچ روزی با روز دیگر فرق ندارد این تویی که فرق ها را ایجادمی کنی...

صلوات ،اتصال است...

 • ۱۰۸۹
 •  فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • صلوات ،اتصال است،وصل است  ومحمد صلی الله علیه وآله  نقطه ای که خدا وانسان در آنجا به هم می رسند...

مراقب آن لبخندکوچکت باش...

 • ۱۱۳۱
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • چیزی به نام کلیات وجود ندارد همه ی زندگی جزییات است...پس مراقب آن لبخندکوچکت باش... 

گاه فقط یک لبخند...

 • ۱۱۱۵
 • فرامرزمیرشکارمبارکه: 
 • لازم نیست برای خوش بودن همه ی روز را خوش باشی گاهی یک لبخند ،تمام زمستان ،انسان را گرم می کند...

زندگی یک خط پیوسته نیست...

 • ۱۰۶۹
 • فرامرزمیرشکارمبارکه:
 • زندگی یک خط پیوسته نیست ...نقطه ها،لحظه ها،کلمات وکارهای کوچکی است که بعداز مدتی تمام هستی ما می شوند...

آفرین بردیگران...

 • ۱۱۹۴

روحی  که به پیشرفت دیگران آفرین می گوید

             همان روحی است که پیشرفت را شروع کرده است... فرامرزمیرشکار


اندیشه ی جهیدن

 • ۱۰۷۸

دراستراحت فنر هم اندیشه ی جهیدن نهاده اند... فرامرزمیرشکار

سئوالات اساسی زندگی من:طنز

 • ۱۶۵۹

 • دست دادن باخورشیدراحت تره یاشنیدن سکوت؟
 • نشستن تبسم سریعتره یادویدن پرتقال؟
 • خط زدن چرا آسان تره یاپاسخ دادن به آیا؟
 • سلام شب دیدنی تره یا خداحافظی خورشید؟

اعجازپزشکی اسلام...ویژگیهای میوه ی سیب/به قلم :فرامرزمیرشکارمبارکه

 • ۱۰۴۶

آرد سیب ، رفع خون دماغ ،دفع سمومات .
در این مورد شخصى بنام ابن بکیر نقل مى کند:
رعفت سنه بالمدینة ، فسال اصحابنا ابا عبدالله (ع ) عن شى ء یمسک الرعاف ، فقال : اسقوه سویق التفاح ، فسقونى فانقطع عنى الرعاف
در شهر مدینه مبتلا به خون دماغ شدم ، دوستان من خدمت امام جعفر صادق (ع ) رفتند، و از آن حضرت داروى آنرا خواستند، حضرت فرمود: به او آرد سیب توام با آب بخورانید، به دستورحضرت عمل کردم و خون دماغ قطع شد.. "وسائل ج17ص128"


جملات قصارفرامرزمیرشکار

 • ۱۰۸۷


·        شکست بین دو پیروزی  همانند فضای خالی بین دو پله نردبان لازم است.

 

·        روحی  که به پیشرفت دیگران آفرین می گوید همان روحی است که پیشرفت را شروع کرده است.