فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

حسام بهرامی"شاعر.معاصر"

  • ۱۴۰۸

حسام بهرامی ازشاعران معاصرشهرستان ومسئول خانه ادبیات شهرستان مبارکه است .

اشعار زیبای ذیل از اوست:

هر جا که رفتم هی راه و بی راه

عطر تو جاری در نا خودآگاه

بغضی که مانده در حسرت آه

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

 گردن نهادیم الحکم لله