فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

کلیدهای فهم سازمان- مبحث ارتباطات-

  • ۱۱۶۷

حجم: 660 کیلوبایت
توضیحات: pptx-نوشته: فرامرزمیرشکار